Tình hình xây dựng và áp dụng lộ trình BIM tại Châu Âu

Tại Anh, chiến lược phát triển ngành Xây dựng được Chính phủ Anh đề ra năm 2011 với mục tiêu giảm 33% chi phí các dự án sử dụng vốn đầu tư công vào năm 2025. Để đạt được mục tiêu này, Chính phủ Anh thành lập Hội thúc đẩy và thực hiện BIM (Client BIM Mobilization and Implementation) nhằm tạo điều kiện cho các đối tượng tham gia ứng dụng BIM trong các dự án và hướng tới mục tiêu đưa Vương quốc Anh dẫn đầu về công nghệ BIM

Chính phủ Anh đã công bố chiến lược và lộ trình áp dụng BIM trong đó có áp dụng thí điểm ở một số dự án công vào năm 2012. Đẩy mạnh áp dụng BIM trong giai đoạn 2013-2015, hướng đến việc đảm bảo tất cả các dự án đầu tư công có vốn từ 5 triệu bảng sẽ ứng dụng BIM ở giai đoạn năm 2016.
Việc áp dụng BIM vào ngành xây dựng tại Vương quốc Anh được hỗ trợ bởi các tiêu chuẩn, giao thức, tài liệu có liên quan sau:
- Tiêu chuẩn PAS 1192-2:2013 quy định việc thông tin nên được tạo lập như thế nào trong giai đoạn thiết kế và thi công của một dự án.
- Tiêu chuẩn PAS 1192-3:2014 về yêu cầu tạo lập thông tin cho giai đoạn quản lý tài sản và vận hành từ thông tin đã được tạo lập trong giai đoạn thiết kế và thi công của một dự án.
- Tiêu chuẩn BS 1192-4:2014 quy định việc sử dụng định dạng trao đổi dữ liệu COBie một cách hiệu quả trong quá trình trao đổi thông tin.
- Tiêu chuẩn PAS 1192-5:2015 quy định về yêu cầu kỹ thuật của tạo lập mô hình BIM để quản lý thông tin, tài sản một cách an toàn.
- Giao thức BIM:  được thực hiện bằng các giải pháp như Graphisoft ArchiCAD, Autodesk Revit, Bentley AECOsim Building, Nemetscheck Vectorworks.
- Quy định về nội dung và trách nhiệm của những người tham gia trong một dự án theo BIM: được áp dụng cho các dự án có vốn của Nhà nước. Các thành phần tham gia dự án có trách nhiệm huấn luyện cho đội ngũ vận hành và quản lý dự án một cách hiệu quả, qua đó hiểu được vai trò của họ trong giai đoạn thiết kế và thi công.
- Quy định về hệ thống hóa công việc của ngành công nghiệp xây dựng (Uniclass) để phục vụ mục đích quản lý.
- Kế hoạch phổ biến BIM cho các đối tượng không chuyên ngành
Tại Pháp, Bộ Nhà ở đã chỉ đạo đẩy mạnh áp dụng BIM cho các công trình nhà ở với lộ trình bắt đầu từ năm 2014 với ngân sách 20 triệu euro cho 3 năm. Các hoạt động được triển khai với 3 nội dung: 
- Thuyết phục các bên liên quan, đặc biệt là chủ đầu tư sử dụng BIM;
- Hỗ trợ các công ty nhỏ và vừa về trang thiết bị và năng lực triển khai;
- Tạo môi trường đảm bảo thuận lợi cho việc áp dụng BIM.
Tại Liên bang Nga, kế hoạch triển khai BIM được Thủ tướng Medvedev giao cho Bộ Xây dựng phê duyệt vào ngày 29/12/2014 với các nhiệm vụ: 
- Thành lập nhóm triển khai do Thứ trưởng Bộ Xây dựng trực tiếp chỉ đạo; 
- Thực hiện các dự án thí điểm từ 04-11/2015; 
- Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật cũng như các tiêu chuẩn kỹ thuật vào năm 2016;
- Phát triển chương trình đào tạo.
Tác giả: Thanh Pham