Các bạn đồng nghiệp

Thời điểm tiếp cận công nghệ xây dựng đã đến gần

Những giá trị chúng tôi đang cùng nhau chia sẻ

Chúng tôi yêu công nghệ, đam mê tự động hóa thiết kế, sáng tạo, tiên phong và luôn thử thách cải tiến giá trị. Dành nhiều thời gian nghĩ về sản phẩm công trình và các quy trình xử lý, luôn tìm kiếm những điều tốt đẹp hơn.
Cho dù bất kỳ bạn xuất phát ở vị trí nào, công việc gì thì mức độ yêu cầu đều rất cao, nhưng sự tưởng thưởng cũng rất xứng đáng và cơ hội phát triển chuyên môn mở rộng. Ở đây các ý tưởng của bạn luôn được chào đón, nếu nó thuyết phục chúng tôi thì tại sao lại không áp dụng ?

Cơ hội trở thành cộng sự của chúng tôi

Có nhiều cách để trở thành một phần của chúng tôi, các cơ hội đều tốt, bạn sẽ tìm được cách để làm những điều bạn yêu thích và đam mê. Chúng tôi cần các bạn tài năng, nhiệt huyết, làm việc nhóm tốt để tạo ra và điều khiển hệ thống BIM hoàn hảo.

    Total: 0 on 0 page

Our Team