Thông tin trong BIM (Information)

Chữ Building thường được dịch là (1) “công trình – danh từ” – BIM = Mô hình Thông tin Công trình. Nhưng Building cũng có thế hiểu là (2) “Đang xây dựng – động từ” – BIM = Xây dựng Mô hình Thông tin. Vì vậy hiểu theo cách chuẩn nhất thì BIM là Xây dựng Mô hình Thông tin Công trình.

BIM = Building Information Modeling
Trong BIM, Information là tất cả. Information thì có nhiều kiểu, nhưng để trách rắc rối trong BIM nên phân ra làm 2 loại là đủ:

1.Thông tin hình học (geometry) : Những thông tin có thể xây lắp được
2.Thông tin phi hình học (data) hay dữ liệu: những thông tin như đặc tính sản phẩn, thông số kỹ thuật…

Trong một mô hình BIM thì phấn lớn cái Data sẽ được liên kết với Geometry kiểu như Phần hồn liên kết với Phần xác vậy đó.

Hình này là theo thống kê ở Anh về phân bổ giá trị trong vòng đời của một dự án. Theo đấy các bạn làm thiết kế (Kiến trúc sư, Kỹ sư…) chỉ chiếm có 3% giá trị công trình. Các nhà thầu dãi nắng dầm sương trên công trường nhưng cũng chỉ chiếm có 17% giá trị. Tức là phần hình học hay xây lắp chắc chỉ khoảng 20%… 80% còn lại dành cho các bạn vận hành trong văn phòng. Mà để vận hành tốt, các bạn này rất cần các thông tin phi hình học.Hình tiếp theo khẳng định thêm là các thông tin hình học giảm dần sự quan trọng trong vòng đời công trình và dĩ nhiên ngược lại, các dữ liệu phi hình học càng về sau càng quan trọng.
Ví dụ cho dễ hiểu nhất là lấy 2 cái family trong Revit ra so sánh với nhau. Hình thứ nhất là family gốc của một dầm chử nhật trong Revit. Các bạn có thể thấy là trong phần Properties, ngoài kích thước BXH ra, còn lại có rất ít dữ liệu (data).


Với một cái dầm đã được tùy biến là thêm vào rất nhiều data, ví dụ ngoài kích thước hình học, người ta còn thêm vào:
1.Khối lượng thép để bốc khối lượng, vật liệu, cường độ… để làm giá 5D.
2.Thông tin về nhà sản xuất, email liên lạc để khi có chuyện gì như bị bễ, bị gãy thì còn biết ai mà liên lạc
3.Họ còn thêm cả tiêu chuẩn dùng để tính dầm, đưa cả moment tới hạn để sau này lỡ tải trọng có thay đổi thì họ có dữ liệu để kiểm tra lại dầm.
4....
5....
Nói chung là rất nhiều thông tin đi kèm để có thể khai thác trong suốt vòng đời của công trình phù hợp với nhu cầu của người sử dụng. Nhiều điều mà người ta không thể làm được chỉ với các thông tin từ cái dầm cơ bản của Autodesk.
Author: Long Thang (Tal)