Kế hoạch triển khai BIM (BIM Execution Plan - BEP)

Nếu muốn tham gia giải đề bài, việc đầu tiên là bên tư vấn phải chuẩn bị một cái Kế hoạch Triển khai BIM (BIM Execution Plan). Về mặt cơ bản thì BEP là tài liệu đầu tiên chứng tỏ bạn có khả năng làm BIM, và cách làm BIM của bạn đáp ứng được các đòi hỏi mà bản EIR của chủ đầu tư đưa ra. Bạn phải diễn giải BIM team của bạn hoạt động thế nào, cách bạn sản xuất và quản lý thông tin ra sao để thỏa mãn được chủ đầu tư.


Để chi tiết hơn về BEP, xin mời các bạn đọc đọc PAS 1192-2:2013 §4 và §6. BEP thường sẽ lặp lại nhiều cái đã có ở EIR bởi vì BEP là đối ứng của EIR. Trong một dự án BIM, chủ đầu tư sẽ đẩy (push) vào “cuộc chơi” các thông tin mong muốn để cho tư vấn xào nấu thế nào đấy để kéo (pull) thông tin ra một cách hợp lý.

Theo PAS 1192-2 thì sẽ có 2 cái BEP, một là tiền-hợp đồng BEP (pre-contract BEP) và sau-hợp đồng BEP (post-contract BEP).


Tư vấn dùng pre-contract để tham gia đấu thầu, cái này tiếp cận trực tiếp đến EIR. Cũng như trong các cuộc đấu thầu bình thường, tư vấn phải vận hết công lực để chứng minh là mình đủ năng lực để xử lý cái EIR. Thường thì bạn chứng minh bằng sự hiểu biết về BIM, nguồn nhân lực và IT mà các bạn có hoặc là kinh nghiệm về các dự án BIM mà bạn đã tham gia… Nói chung có một số điểm lưu ý (PAS 1192-2:2013 §6.2):

Đáp ứng được cái EIR: dĩ nhiên rồi, phải khoe là tôi hiểu cái EIR của ngài. Những thông tin gì ngài muốn ở EIR là tôi có thể đáp ứng được hết. Từ việc ngài cần kỹ thuật gì, thông tin và các mô hình ngài muốn,… tôi có thể đáp ứng được bằng cách như thế này…
Bạn cũng phải chuẩn bị một tài liệu khá quan trọng là kế hoạch triển khai chuyển giao Mô hình Thông tin của Dự án = Project Information Model (PIM).

PIM là một từ khóa quan trọng của BIM và đã xuất hiện trên hình số 2 ở bài EIR nhưng mà mình lướt qua. PIM đi từ Stage 1 đến Stage 6, PIM chính là sản phẩm của mô hình thiết kế và mô hình thi công ảo của bạn. Dĩ nhiên bạn không thể có ngay PIM ngay từ đầu được, trước hết bạn phải làm các mô hình giản đơn về kiến trúc, kết cấu… cải tiến dần, thêm thông tin dần để hoàn thiện dần mô hình qua các giai đoạn – quy trình thiết kế.
Trong EIR này bạn phải trình bày cho chủ đầu tư thấy các bước bạn sẽ làm.
Bạn phải chứng minh có khả năng triển thực hiện dự án = Project Implementation Plan (PIP). Thông thường các công ty sẽ cung cấp cho chủ đầu tư sơ đồ tổ chức phòng BIM của mình, CV của một vài nhân viên giỏi, đã làm được bao nhiêu dự án BIM rồi, …
Chúc mừng bạn đã được chọn. Bạn bổ sung cái post-contract này cho chủ đầu tư sau khi đã thắng thầu. Nó sẽ chi tiết hóa tất cả các thông tin của cái pre-contract đồng thời thêm một số thông tin cụ thể như :

Quản lý: lúc này bạn phải đưa équipe cụ thể, đích danh đồng chí nào làm gì và trách nhiệm thế nào. Các Dữ liệu đầu vào cần thiết…
Chi tiết hóa chiến lược chuyển giao PIM
Ma trận trách nhiệm của các bên tham gia nhất là bên phụ trách Kế hoạch Chuyển giao Thông tin Tổng thể = Master Information Delivery Plan (MIDP), lại thêm một keyword nữa MIDP.

Các công ty xây dựng sử dụng MIDP để quản lý sự chuyển giao thông tin trong suốt dự án. Các thông tin cần giao trong một dự án:
oMô hình (Models)
oBản vẽ (Drawing)
oThông số kỹ thuật (Specifications)
oThống kê thiết bị (Equipment schedules)
oThông kế dữ liệu từng phòng (room data sheet)
Quy trình kiểm tra chất lượng mô hình: bao gồm các tiêu chuẩn về mô hình, đặt tên, tọa độ góc để phối hợp các mô hình, sai số cho phép…
Truyền thông: ước lượng có các cuộc họp gì, khoảng cách thời gian, những ai tham gia…
Giải pháp công nghệ : dùng phần mềm nào,

Đây là bản đồ tóm tắt khá chi tiết các điều khoản từ EIR tương ứng với BEP và BIM Protocol, các bạn lướt qua để thêm biết thêm chi tiết. https://drive.google.com/file/d/0B8w...k4SzVlNTg/viewBIM Execution Plan hay còn gọi BIM Project Execution Plan, sở dĩ có từ Project bởi vì cái BEP được làm cho từng Project cụ thể. Các bạn làm xây dựng thì đều hiểu, không có công trình nào như công trình nào. Bây giờ chuyển sang BIM thì cũng thế, mỗi dự án sẽ có một BEP, ngay cả khi dự án là nhỏ.

Đây là một tài liệu sống (live document), tạo ra lúc dự án bắt đầu với sự đồng thuận của các bên. Sở dĩ gọi là tài liệu sống là vì trong quá trình diễn ra dự án, các bên tham gia có thể thay đổi một số kỹ thuật hay yêu cầu thông tin…, các thay đổi này sẽ được ghi lại trong BEP.

Như thường lệ, có rất nhiều tài liệu hướng dẫn để các bạn lập BIM Execution Plan cho mình:

CPIx BIM Execution Plan, http://www.cpic.org.uk/cpix/cpix-bim-execution-plan/, của UK, đơn giản dễ hiểu.
The Pennsylvania State University Computer Integrated Construction, http://bim.psu.edu/ của Mỹ, là một trong những BIM BEP đầu tiên, nhưng mà nó quá đồ sộ cho các bạn mới bắt đầu
Estate Management, University of Cambridge , http://www.em.admin.cam.ac.uk/develo...plementing-bimTác giả: Long Thang (Tal)