Công nghệ trong BIM

Về cơ bản, thực hiện một dự án xây dựng thường qua 8 giai đoạn. Giai đoạn bắt đầu hình thành dự án, lên ý tưởng giữa kiến trúc sư và chủ đầu tư (Giai đoạn 0 – 1), Giai đoạn 2 là thiết kế sơ bộ, 3-4 là kỹ thuật để chuẩn bị xây. Giai đoạn 5 là quá trình xây dựng, 6 là chuyển giao và 7 là vận hành


Các hình ở dưới là các công nghệ hoặc phần mềm có thể được sử dụng cho mỗi giai đoạn thiết kế tương ứng. Trên thế giới, mỗi một phân đoạn của BIM, có rất nhiều phần mềm sẵn có để sử dụng. Và hằng ngày cũng có nhiều phần mềm mới ra đời, start-up phần mềm cho BIM có thể nói là một trong những ngạch bùng nổ nhất hiện tại. Như vậy Revit chỉ là một điểm chấm nhỏ trong bức tranh phần mềm sử dụng trong quá trình BIM, và thường được dùng từ Stage 2 đến 4/5. Bởi thế, BIM không phải chỉ là REVIT, Navisworks hay … mà là rất rất nhiều công nghệ và phần mềm được kết hợp và dùng chung.
Tác giả: Long Thang (Tal)