BIM protocol (giao thức BIM)

Để tránh nhầm lẫn thì hiện có 2 từ Protocol. Một là Protocol “đơn giản và cô đọng” hơi mang “tính pháp lý” của hiệp hội xây dựng Anh (CIC). BIM Protocols thứ hai chi tiết hơn được xây dựng cụ thể bởi các công ty để triển khai BIM. Kiểu như tổng hội có thông tư, các công ty xây dựng có các tài liệu để triển khai thông tư.

CIC = Construction Industry Council ~ Tổng hội xây dựng Anh quốc? Mình không chắc lắm về phần dịch nhưng nôm na nó có thể giống Tổng Hội Xây Dựng Việt Nam vậy đó, cũng là tập hợp và đại diện cho các cá nhân hoặc công ty làm trong công nghiệp xây dựng. Để chuẩn bị cho nước Anh áp dụng BIM Level 2, CIC sau khi lắng nghe các hội viên, vào năm 2013 CIC cung cấp cho các BIM Task Group một tài liệu gọi là BIM Protocol (giao thức BIM ?) để chính thức áp dụng và năm 2016.

BIM Protocol vừa giống như một tiêu chuẩn vừa giống như một hợp đồng. Rất là đơn giản để sử dụng nó. Ví dụ khi chủ đầu tư (Employer) muốn dùng BIM Level 2, đơn vị tư vấn (supplier) in Protocol điền vào Phụ Lục đi kèm, bỏ chung vào hợp đồng tư vấn thiết kế.
Bản BIM Protocol của CIC các bạn có thế load ở đây:

The BIM Protocol, http://www.bimtaskgroup.org/wp-conte...M-Protocol.pdf
BIM Protocol Appendix 1, http://www.bimtaskgroup.org/wp-conte...Appendix-1.xls
BIM Protocol Appendix 2, http://www.bimtaskgroup.org/wp-conte...appendix-2.doc


Về mặt pháp lý thì cứ mỗi hợp đồng tư vấn sẽ có một bản BIM Protocol này, ví dụ chủ đầu tư thuê nhiều tư vấn (Kiến trúc, kết cấu, MEP…) chẳng hạn, thì mỗi ông tư vấn sẽ ký với chủ đầu tư một BIM Protocol. Tuy hai cái Phụ lục nó có thể khác nhau tùy theo bộ môn nhưng mà tổng thể thì là cùng một phiên bản BIM Protocol. Cái này để đảm bảo các bên cùng nói một thứ tiếng .

Về mặt nội dung thì có một số điểm đáng chú ý là:
Yêu cầu làm BIM phải theo chuẩn PAS 1992-2
Yêu cầu phải có CDE
Yêu cầu các mô hình phải làm trong BIM (Model Production) và mức độ chi tiết của mô hình (Level of Detail)
Yêu cầu phải có một đồng chí làm quản lý thông tin (Information Manager)
Yêu cầu phải thiết lập các thông tin mong muốn (Information Requirements) trước khi bắt đầu. Cái này theo mình là quan trọng nhất bởi vì triển khai BIM thế nào và chi tiết đến đâu là tùy thuộc đồng chí này.

Dĩ nhiên tùy ngành nghề hoạt động và quy mô mà các công ty có các BIM Protocols khác nhau.

Vế phía Chủ đầu tư, ít kỹ thuật hơn thì thường có:
Employer’s Information Requirement (EIR) – Bản yêu cầu thông tin – Trước khi thuê tư vấn thì phải biết mình muốn cái gì là đương nhiên . Vừa dễ cho mình và vừa dễ cho tư vấn.
BIM Capacity Assessment – Bản đánh giá năng lực BIM của đối tác – Dĩ nhiên là trước khi thuê, phải biết rõ năng lực thế nào.
CIC BIM Protocol – Đây là thông tư chung nên phải có, tuy nhiên phải điều chỉnh các phụ lục để phù hợp với từng ông
BIM Execution Plan – Trình bày triển khai BIM thế nào, cho mình và cho đối tác.

Về phía công ty xây dựng (nhà thầu) và tư vấn kỹ thuật, thường có các tài liệu chuẩn như:
BIM Standards – Tiêu chuẩn BIM của cả công ty trong đấy qui định qui trình hoạt động BIM của công ty
BIM Golden Rules : thường đi theo BIM Standard, chi tiết hơn cho các bộ môn
BIM Project Execution Plan: Phương án triển khai BIM cho từng dự án
BIM Competancy Assessment : như của chủ đầu tư
Employer’s Information Requirement (EIR) - ý nghĩa tương tự như của chủ đầu tư.

Tác giả: Long Thang (Tal)