Công nghệ Augmented Reality (AR): BIM vs Pokemon go?

Tăng cường thực tế AR là công nghệ dùng để chèn thêm các thông tin số (digital information) – như là hình ảnh, mô hình 3D hay video – vào môi trường thực (real-time environment). AR thêm và xếp chồng các vật thể ảo lên một một cái nhìn của ...

  • 28/11/2016
  • Long Thang (Tal)
  • blog
  • 698
Readmore...
Dự đoán 5 xu hướng quan trọng trong ngành xây dựng năm 2017

Năm 2016 đã qua đánh dấu những bước ngoặt đáng ghi nhận trong công nghệ xây dựng tại Việt Nam và trên thế giới. Tiếp nối những sự phát triển trong ngành và các xu hướng phát triển của các "ông lớn" trong ngành công nghệ xây dựng, chúng ta ...

  • 09/01/2017
  • admin
  • blog
  • 4172
Readmore...

    Total: 2 on 1 page