Vinhomes D Capital Trần Duy Hưng

Vinhomes D Capital Trần Duy Hưng

Project type: Dự án chung cư và trung tâm thương mại | Apartment Building
Location: Trần Duy Hưng - Hà Nội - Việt Nam
Scale: 50.300m2
Scope of work: xây dựng mô hình BIM các hệ MEP tòa tháp B, kiểm tra chất lượng bản vẽ kỹ thuật, phối hợp toàn bộ hệ thống MEP, xuất hồ sơ bản vẽ chi tiết thi công sau phối hợp - shopdrawings | BIM MEP modeling for B Tower, Clash detection, MEP trade coordination, do shopdrawing for construction
Status: Đang triển khai | On going