Quét laser 3D hiện trạng

ViBIM thực hiện quét hiện trạng và hiện trường công trình bằng công nghệ laser 3D, lấy hình ảnh 3D phục vụ lồng ghép đối chiếu với mô hình BIM công trình. Giúp tiết kiệm thời gian đo đạc, xử lý dữ liệu với độ chính xác cao và dễ dàng phát hiện sự sai lệch giữa thiết kế và thi công một cách trực quan, nâng cao khả năng ra quyết định sớm. Dịch vụ áp dụng cho các đơn vị thiết kế, các nhà thầu thi công.

Phạm vi áp dụng: Quét hiện trạng và hiện trường công trình bằng công nghệ laser 3D, lấy hình ảnh 3D phục vụ lồng ghép đối chiếu với mô hình BIM công trình. Giúp tiết kiệm thời gian đo đạc, xử lý dữ liệu với độ chính xác cao và dễ dàng phát hiện sự sai lệch giữa thiết kế và thi công một cách trực quan, nâng cao khả năng ra quyết định sớm.

Đối tượng khách hàng: Các đơn vị thiết kế, các nhà thầu thi công.

Nội dung dịch vụ:

Phương pháp đo đạc thủ công truyền thống bằng thước và các thông tin thể hiện hiện trạng dưới dạng bản vẽ 2D rời rạc làm cho chất lượng khảo sát giảm, gián tiếp đến kết quả thiết kế, khả năng theo dõi thi công và làm hoàn công trở nên khó khan. Thực tế cho thấy đây là hoạt động tốn kém thời gian nguồn lực và không chính xác. Đặc biệt tại các không gian cao, khó tiếp cận, nguy hiểm, địa hình không bằng phẳng khó tiếp cận thì Quét laser 3D hiện trạng lại có lợi thế đo đạc vượt trội.

Đối với các dự án triển khai áp dụng mô hình BIM, việc có được dữ liệu hiện trạng và hiện trường công trình 3 chiều chính xác tại bất kỳ thời điểm nào để đối chiếu và so sánh với mô hình thiết kế sẽ đem lại lợi ích rất lớn.

Hệ thống máy quét laser hiện tại chúng tôi sử dụng là máy Faro với chất lượng hình ảnh tốt phù hợp với đặc thù các công trình tại Việt Nam. 

Để đạt hiệu quả áp dụng cao hãy liên hệ chúng tôi để có các tư vấn bổ sung, kết hợp song song với các ứng dụng BIM nhằm đem lại chuỗi hiệu quả cao.