VIBIM chia sẻ về ứng dụng BIM cho nhà thầu thi công và chủ đầu tư

Ngày 06 tháng 10 vừa qua, viện quản lý đầu tư và xây dựng (IICM) trực thuộc trường đại học Xây dựng tổ chức lễ ra mắt và gặp mặt đối tác với khách mời là những nhà thầu và chủ đầu tư đã và đang hợp tác với khoa. ...

 • 14/10/2016
 • admin
 • blog
 • 1891
Readmore...
Một số tổng kết đánh giá định lượng đối với hiệu quả áp dụng BIM vào công trình xây dựng

Tại các nước đã áp dụng BIM vào hoạt động xây dựng, nhiều nghiên cứu, tổng kết cho thấy hiệu quả từ việc áp dụng BIM trong các dự án đầu tư xây dựng là rất đáng kể. Trung tâm nghiên cứu kỹ thuật xây dựng hạ tầng tích hợp ...

 • 03/11/2016
 • trích từ
 • blog
 • 1392
Readmore...
Tình hình áp dụng BIM trên thế giới

Hiện nay BIM đang ngày một trở nên phổ biến trên thế giới. Nhiều nước như Anh, Mỹ, Đức, Nhật, Úc, Braxin, Canada, Pháp, New Zealand, Hàn Quốc, Singapore, Hồng Kông, Nga, Trung Quốc,… đã áp dụng BIM ở nhiều mức độ khác nhau, qua đó nâng cao năng suất, ...

 • 03/11/2016
 • trích từ "Đề án BIM quốc gia 2016"
 • blog
 • 1193
Readmore...
Tình hình xây dựng và áp dụng lộ trình BIM tại Mỹ

Hầu hết tại các nước đã áp dụng BIM thành công, Chính phủ đều nhận thức được sự cần thiết của BIM, triển khai thành lập các tổ chức phát triển BIM quốc gia để nghiên cứu, xây dựng các tiêu chuẩn và lộ trình để đảm bảo cho việc ...

 • 03/11/2016
 • trích từ "Đề án BIM quốc gia 2016"
 • blog
 • 773
Readmore...
Tình hình xây dựng và áp dụng lộ trình BIM tại Châu Âu

Tại Anh, chiến lược phát triển ngành Xây dựng được Chính phủ Anh đề ra năm 2011 với mục tiêu giảm 33% chi phí các dự án sử dụng vốn đầu tư công vào năm 2025. Để đạt được mục tiêu này, Chính phủ Anh thành lập Hội thúc đẩy ...

 • 03/11/2016
 • trích từ "Đề án BIM quốc gia 2016"
 • blog
 • 1468
Readmore...
Các cơ sở pháp lý áp dụng BIM tại Việt Nam

Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 được Quốc hội khóa XIII thông qua ngày 18/6/2014 và có hiệu lực từ 01/01/2015 đã đề cập đến một số nội dung liên quan đến BIM trong Nguyên tắc cơ bản trong hoạt động đầu tư xây dựng (Khoản 3, Điều 4) và Nội ...

 • 03/11/2016
 • trích từ "Đề án BIM quốc gia 2016"
 • blog
 • 1746
Readmore...
Hướng dẫn, Tiêu chuẩn BIM một số nước trên thế giới

Hiện tại trên thế giới tồn tại nhiều tiêu chuẩn, hướng dẫn và định dạng file để trao đổi và quản lý cơ sở dữ liệu BIM. Ví dụ như chỉ dẫn, định dạng IFC (Industry Foundation Class) phát triển bởi tổ chức buildingSMART để trở thành một chuẩn dữ ...

 • 03/11/2016
 • trích từ "Đề án BIM quốc gia 2016"
 • blog
 • 1651
Readmore...
Viện kinh tế xây dựng chủ trì xây dựng Lộ trình áp dụng BIM

Hiện nay, Viện Kinh tế xây dựng - Bộ Xây dựng đang chủ trì xây dựng Đề án Lộ trình áp dụng Mô hình thông tin công trình (BIM) trong thiết kế, xây dựng và quản lý các công trình xây dựng

 • 03/11/2016
 • Vibim
 • blog
 • 1254
Readmore...
ViBIM take part in Vietnam Offcial BIM Roadmap proposal 2016

Ministry of Construction of Vietnam is taking lead of BIM application into Vietnam, Institute of Construction Economies had been being chaired project about BIM Road map for Vietnam

 • 08/11/2016
 • Vibim
 • blog
 • 559
Readmore...
ViBIM Chia sẻ kinh nghiệm áp dụng BIM vào đơn vị ở Việt Nam

BIM là một công nghệ và cũng là quá trình hoàn toàn khác biệt so với thực tế thiết kế truyền thống. Việc quyết định áp dụng BIM vào dự án hay tổ chức đều là một quyết định đầu tư khó khăn khi cần cân nhắc các yếu tố ...

 • 09/11/2016
 • Vibim
 • blog
 • 1530
Readmore...
Công nghệ trong BIM

Về cơ bản, thực hiện một dự án xây dựng thường qua 8 giai đoạn. Giai đoạn bắt đầu hình thành dự án, lên ý tưởng giữa kiến trúc sư và chủ đầu tư (Giai đoạn 0 – 1), Giai đoạn 2 là thiết kế sơ bộ, 3-4 là kỹ ...

 • 28/11/2016
 • Long Thang (Tal)
 • blog
 • 940
Readmore...
Môi trường dữ liệu chung (Common Data Environment CDE)

CDE là yếu tố phải được lập ngay khi bắt đầu một dự án BIM và được sử dụng trong suốt quy trình xây dựng của dự án (từ khi hình thành ý tưởng đến khi sử dụng vận hành)

 • 28/11/2016
 • Long Thang (Tal)
 • blog
 • 1075
Readmore...