Giám đốc ViBIM tham gia chia sẻ tại Hội thảo của viện công nghệ châu Á AIT Hà Nội

Ngày 22/7 vừa qua, viện công nghệ châu Á AIT tại Hà Nội đã kết hợp cùng Cộng đồng BIM Việt Nam tổ chức hội thảo: Phối hợp và mô phỏng đa hệ với BIM (BIM coordination and Multi Visualization functions) trong thiết kế, thi công và quản lý dự ...

 • 25/07/2017
 • ViBIM
 • blog
 • 440
Readmore...
Cần bao nhiêu chi phí để ứng dụng BIM cho chủ đầu tư và lợi tức đầu tư (RoI) qua các ví dụ thực tiễn

BIM (mô hinh hóa thông tin công trình) có thể coi là cuộc cách mạng khoa học công nghệ lớn trong ngành xây dựng trên thế giới, nhưng việc ứng dụng rộng rãi BIM hiện tại vẫn còn là sự băn khoăn rất lớn của tất cả các chủ thể ...

 • 24/08/2017
 • St (ViBIM dịch)
 • blog
 • 509
Readmore...
Quy trình lập kế hoạch triển khai BIM

Kế hoạch triển khai BIM của dự án là tài liệu trọng tâm để triển khai BIM. Kế hoạch này nên được soạn thảo bởi nhóm dự án BIM và xây dựng một quy trình bắt buộc cho các thành viên nhóm dự án, những người tham gia vào dự ...

 • 24/08/2017
 • ViBIM
 • blog
 • 797
Readmore...
Các vai trò, nhiệm vụ nhân sự triển khai BIM cho dự án bên chủ đầu tư

Với dự án có ứng dụng BIM, các nhiệm vụ và vai trò sẽ cần phức tạp và yêu cầu nhân sự có kỹ năng phần mềm cũng như kinh nghiệm triển khai cao hơn, có cái nhìn tổng quát dự án và khả năng quản lý phối hợp giữa ...

 • 24/08/2017
 • blog
 • 488
Readmore...
Xác định các yêu cầu của BIM đối với chủ đầu tư

Các yêu cầu của BIM được xác định theo các mục tiêu chung của Chủ đầu tư, thực tế kinh doanh và văn hóa doanh nghiệp, có thể thay đổi theo từng dự án, từ đó nhóm dự án BIM lựa chọn những ứng dụng BIM để đạt được các ...

 • 24/08/2017
 • blog
 • 501
Readmore...
Hội thảo BIM. Lợi ích và thách thức

Ngày 29 tháng 3 vừa qua, hiệp hội tư vấn xây dựng Việt Nam kết hợp cùng Ban chỉ đạo đề án BIM bộ xây dựng đã tổ chức thành công hội thảo “BIM – Lợi ích và thách thức” với sự tham dự của các chuyên gia BIM ở ...

 • 06/04/2018
 • ViBIM
 • blog
 • 139
Readmore...

  Total: 7 on 1 page