Quy trình lập kế hoạch triển khai BIM

Kế hoạch triển khai BIM của dự án là tài liệu trọng tâm để triển khai BIM. Kế hoạch này nên được soạn thảo bởi nhóm dự án BIM và xây dựng một quy trình bắt buộc cho các thành viên nhóm dự án, những người tham gia vào dự ...

 • 24/08/2017
 • ViBIM
 • blog
 • 1684
Readmore...
Các vai trò, nhiệm vụ nhân sự triển khai BIM cho dự án bên chủ đầu tư

Với dự án có ứng dụng BIM, các nhiệm vụ và vai trò sẽ cần phức tạp và yêu cầu nhân sự có kỹ năng phần mềm cũng như kinh nghiệm triển khai cao hơn, có cái nhìn tổng quát dự án và khả năng quản lý phối hợp giữa ...

 • 24/08/2017
 • blog
 • 964
Readmore...
Hội thảo BIM. Lợi ích và thách thức

Ngày 29 tháng 3 vừa qua, hiệp hội tư vấn xây dựng Việt Nam kết hợp cùng Ban chỉ đạo đề án BIM bộ xây dựng đã tổ chức thành công hội thảo “BIM – Lợi ích và thách thức” với sự tham dự của các chuyên gia BIM ở ...

 • 06/04/2018
 • ViBIM
 • blog
 • 850
Readmore...

  Total: 3 on 1 page