BIM 3D phối hợp

Môn đầu là 3D Design Coordination = Phối hợp thiết kế 3D. Môn này là môn cơ bản nhất của BIM, dễ dùng mà mang lại hiệu quả cao.

 • 28/11/2016
 • Long Thang (Tal)
 • blog
 • 839
Readmore...
BIM 4D tích hợp yếu tố tiến độ

Môn phối hợp tiếp theo là 4D (Kế hoạch, phân đoạn và phương pháp - planning, phasing, methods) hay còn gọi là “3D + Thời gian”. 4D thường được sử dụng chi tiết trong giai đoạn 4 và 5 để giúp việc thi công. Tuy nhiên, nó cũng được sử ...

 • 28/11/2016
 • Long Thang (Tal)
 • blog
 • 946
Readmore...
Kế hoạch triển khai BIM (BIM Execution Plan - BEP)

Nếu muốn tham gia giải đề bài, việc đầu tiên là bên tư vấn phải chuẩn bị một cái Kế hoạch Triển khai BIM (BIM Execution Plan). Về mặt cơ bản thì BEP là tài liệu đầu tiên chứng tỏ bạn có khả năng làm BIM, và cách làm BIM ...

 • 28/11/2016
 • Long Thang (Tal)
 • blog
 • 1112
Readmore...

  Total: 3 on 1 page