CONTACT FORM

Quý khách muốn biết thêm thông tin, hỏi đáp, thắc mắc Vui lòng liên hệ với các thông tin dưới đây:

Contact Info

  • VIBIM: provide BIM services for architecture & construction companies in US and UK
  • C.I.T Building, Duy Tan, Dich Vong Hau, Cau Giay, Hanoi
  • (094)-479-8298
  • (84.24)6 254 3089
  • info@vibim.com.vn